Convocatoria Asamblea Xeral Extraordinaria de Asociados/as

Eleccións á Xunta Deirectiva.

Convócase aos socios/as da asociación ACIDE (Asociación Cidadáns polo desenvolvemento) á Asamblea Xeral Extraordinaria que terá lugar ás 9:00 horas do luns 23 de Xaneiro do 2017.

  • Orde do día: aprobación da acta da Asamble Xeral Extraordinaria do 9 de Xaneiro 2017 e eleccións  de novos integrantes da Xunta Directiva segundo os termos establecidos nos estatutos da entidade. 

9/Xaneiro/2017.

Presidenta Xunta Directiva.

Convocatoria Asamblea Xeral Extraordinaria de Asociados/as

Eleccións á Xunta Deirectiva.

Convócase aos socios/as da asociación ACIDE (Asociación Cidadáns polo desenvolvemento) á Asamblea Xeral Extraordinaria que terá lugar ás 9:00 horas do luns 9 de Xaneiro do 2017.

  • Orde do día: aprobación de cesamentos e eleccións  de novos integrantes da Xunta Directiva segundo os termos establecidos nos estatutos da entidade. 

24/Decembro/2016.

Presidenta Xunta Directiva.